Motor giảm tốc chengpang CV..SZ(CV..SZB) mặt bích trục thẳng (phanh) vỏ nhôm 3 pha

Motor giảm tốc mặt bích trục thẳng vỏ nhôm 3 pha
công suất 1/8Hp~5HP
tỷ số truyền 1/3~1/200
cốt phi 18 22 28 32 40