Motor giảm tốc chengpang CV..S(CH..SB) trục thẳng tốc độ chậm vỏ nhôm 3 pha (phanh)

Motor giảm tốc mặt bích trục thẳng tốc độ chậm vỏ nhôm 3 pha
công suất 1/8Hp~2HP
tỷ số truyền 1/250~1/1800
cốt phi 28 32 40 50