CHD Hộp giảm tốc chengpang

CHD Hộp giảm tốc
công suất 1/8Hp~5HP
tỷ số truyền 1/3~1/200
cốt phi 18 22 28 32 40 50