Motor giảm tốc chengpang CH..SZ(CH..SZB) chân đế trục thẳng (phanh) vỏ nhôm 3 pha

Motor giảm tốc chân đế trục thẳng vỏ nhôm 3 pha
công suất 1/8Hp~1HP
tỷ số truyền 1/250~1/1800
cốt phi 22 28 32 40