Motor giảm tốc chengpang CH..ATZ(CH..ATZB) chân đế trục thẳng 1 pha (phanh)

Motor giảm tốc chân đế trục thẳng vỏ nhôm 1 pha
công suất 1/8Hp~2HP
tỷ số truyền 1/3~1/200
cốt phi 18 22 28 32 40