Motor giảm tốc cbg
Giảm tốc chengpang vietnam
chengpang(vietnam)precision industrial co.,ltd
Motor giảm tốc CH CV trục thẳng vỏ nhôm 3 pha
công suất 1/8Hp~5HP
tỷ số truyền 1/3~1/1800
cốt phi 18 22 28 32 40 50