Giảm tốc chengpang Model R
Đặc điểm kỹ thuật sản phẩm: size37 ~ 167
Tỷ số truyền: 1,3 ~ 289,74
Công suất đầu vào: 0,09 ~ 160kW
Mô-men xoắn đầu ra: 2,8 ~ 22500N.m

Giảm tốc chengpang Model F
Thông số kỹ thuật sản phẩm: size27-157
Tỷ số truyền: 3,77 ~ 281,71
Công suất đầu vào: 0,12 ~ 200kW
Mô-men xoắn đầu ra: 3,5 ~ 22500N.m

Giảm tốc chengpang Model K
Đặc điểm kỹ thuật sản phẩm: size37 ~ 187
Tỷ số truyền: 5,31 ~ 179,86
Công suất đầu vào: 0,12 ~ 200kW
Mô-men xoắn đầu ra: 10 ~ 62800N.m

Giảm tốc chengpang Model S
Đặc điểm kỹ thuật sản phẩm: size37 ~ 97
Tỷ số truyền: 6,8 ~ 288
Công suất đầu vào: 0,12 ~ 22kW
Mô-men xoắn đầu ra: 11 ~ 4550N.m