Motor giảm tốc tải nặng chân đế

Đặc điểm kỹ thuật sản phẩm
Tỷ số truyền: 1/20 ~ 60
Công suất đầu vào: 1/4HP ~ 40HP

Motor giảm tốc tải nặng mặt bích

Đặc điểm kỹ thuật sản phẩm
Tỷ số truyền: 1/20 ~ 60
Công suất đầu vào: 1/4HP ~ 40HP